هزینه­ های قابل قبول مالیاتی ،پایان نامه رابطه هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سود آوری آنها

دانلود پایان نامه

هزینه­های قابل قبول مالیاتی

ماده 147 قانون مالیات مستقیم: هزینه­های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می­گردد عبارتست از هزینه­هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره ی مالی مربوط با رعایت حد نصاب­های مقرر باشد. در مواردی که هزینه­ای در این قانون پیش­بینی­نشده یا بیش از حد نصاب­های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.

تبصره

از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارتست از کلیه اشخاص حقوقی و هم­چنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 این قانون.

ماده 148 قانون مالیات مستقیم: هزینه­هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می­باشند به شرح زیر در حساب مالیاتی، قابل قبول است:

 1. قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده؛
 2. هزینه­های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
 • حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی(غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)؛
 • مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره­وری، اضافه کار، فوق­العاده مسافرت؛
 • هزینه بهداشتی درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه­های عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان؛
 • حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب­های ذخیره مربوط؛
 • وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوطه و هم­چنین تا میزان 3 درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس­انداز کارکنان طبق آیین­نامه­ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید؛
 • معدل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و هم­چنین مابه­التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به­منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه، ذخیره می­شود؛
 1. کرایه محل موسسه در صورت استیجاری بودن؛
 2. اجاره بهای ماشین­آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورت استجاری بودن؛
 3. مخارج سوخت، برق، آب، مخابرات، ارتباطات؛
 4. وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی­ها؛
 5. حق الامتیاز پرداختی، هم­چنین حقوق و عوارض و مالیات­هایی که به سبب فعالیت­های موسسه به موسسات وابسته به دولت پرداخته شده است؛
 6. هزینه­های تحقیقاتی، آزمایشی، آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح فشرده، هزینه­های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاه مربوط به فعالیت­های موسسه؛
 7. هزینه­های مربوط به جبران خسارت­های مربوط به فعالیت­ها و دارایی­ها.
 8. هزینه­های فرهنگی و ورزشی، رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی؛
 9. ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول؛
 10. زیان قابل احراز افراد و اشخاص موسسه از طریق رسیدگی؛
 11. هزینه ایاب و ذهاب، انبارداری؛
 12. هزینه­های مربوط به حفظ و نگهداری موسسه در حال تملیک؛
 13. بهای ملزوماتی که ظرف یک­سال از بین می­روند؛
 14. سود و کارمزد عملیات موسسه در بانک؛
 15. زیان تسعیر ارز؛
 16. مطالبات لاوصول؛
 17. هزینه­های مربوط به حق عضویت، خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی و
 18. هزینه­های اکتشا ف معدن قبل از مرحله بهره­برداری؛

حسابداران شرکت­ها از لحاظ قانونی مجاز به انتخاب روش­های خاص هستند به همین خاطر این روش­ها با توجه به تصمیم مالیاتی کشور انتخاب می­گردند (نشریه حسابدار، شماره193، صفحه 75).

دانلود پایان نامه