مفهوم تصویر ذهنی”پایان نامه درمورد تصویرذهنی تصویر ذهنی

دانلود پایان نامه

 تصویر ذهنی

اولين بار تصوير ذهني توسط مارتينيو[1] 1958، به عنوان عامل مهمي در پيشرفت شخصيت خرده فروشي تعريف شده است.

تصویر ذهنی ، به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم بازاریابی شناخته شده است. اگرچه، بازاریابان، در مورد چگونگی اندازه گیری این مفهوم، اختلاف نظر دارند. تصویر ذهنی عبارت است از ادراکات مشتری درباره محصول و برند که از طریق منسوبه های برند و محصول در حافظه مشتری منعکس میشود. به عبارت دیگر، تصویر ذهنی به منسوبه های قوی، مطلوب و منحصر به فرد در حافظه اشاره دارد. مدیران مؤسسات تولیدي و خدماتی در کلیه ي بخش هاي دولتی، تعاونی و خصوصی، به تدریج پی میبرند که تنها کیفیت محصول نمیتواند موجب تمایز آنها از دیگران شود و تصویر و نگرش مثبت به سازمان، عامل بسیار مهمی در وفاداري به سازمان است. تصویر ذهنی از یک سازمان، یک جزء کوچک و نامحسوس است. اما در موفقیت یک کسب و کار داراي اهمیت ویژهاي میباشد، چراکه تصویر سازمان یکی از ارزشمندترین سرمایه هاي آن است
تصاویر ذهنی مثبت و قدرتمند میزان خرید و تکرار خرید مشتریان قبلی را افزایش داده و مشتریان جدیدي را جذب مینماید. مدیریت تصویر ذهنی مستلزم سرمایه گذاري هاي مستمر بر تحقیق و توسعه، تبلیغ ماهرانه و مواردي همچون ارایه خدمات برجسته به مشتري است و لازمه این امر حفظ آگاهی مشتریان، استنباط مناسب از کیفیت و عملکرد محصولات سازمان و موارد مثبت دیگر است (الوس[2]،2010: 20).

رضايت مشتري را ميتوان دست يابي مشتري به هدفي كه قبلا پيش بيني ميكرده، تعريف كرد. يعني رسيدن مشتري به محصول و خدمات كه از قبل در ذهن داشته است. تصوير ذهني يك عامل كليدي در رضايت مشتري و محرك مقاصد رفتاري مشتري است. تمام اجزاي يك فروشگاه بايد به عنوان يك سيستم مشتري گرا عمل كنند تا خدمات بيشتري به مشتري ارائه دهند و در مقابل پاداش بيشتري بگيرند. نقص در هر قسمت از سيستم، سبب لطمه زدن به نظام ارائه خدمت مطلوب به مشتري ميگردد و مشتري در مقابل سيستم قضاوت ميكند ( ابراهیمی، 1390: 16).

[1] Martineau

[2] Alves

دانلود پایان نامه