مفهوم تصميم گيري خريد خدمات مالي

دانلود پایان نامه

مدلهاي مختلف فرآيند تصميم­گيري بوسيلة علماي مختلف ارائه شده است. براي مثال مدل شبكة خريد  فرآيند تصميم­گيري را در هشت مرحله خلاصه نموده است. اين هشت مرحله عبارتند از: شناخت مشكل، شرح نياز عمومي، شرح مشخصات كالا، جستجو براي يافتن فروشنده، جمع­آوري و بررسي پيشنهادها، انتخاب فروشنده، سفارش كالا، ارزيابي عملكرد. در مدل ديگري فرآيند تصميم­گيري خريدار در سه مرحله خلاصه ميشود اين سه مرحله عبارتند از: جستجوي اطلاعات قبل از خريد، ارزيابي شقوق، ارزيابي بعد از خريد. در مدل ديگري فرآيند تصميم­گيري در پنج مرحلة مرتبط به هم تقسيم­بندي مي­شود. اين پنج مرحله عبارتند از: شناخت مشكل، جستجوي اطلاعات، ارزيابي راهكارها، تصميم به خريد، ارزیابی بعد از خرید

ويژگي مشترك همة مدلهاي سلسله مراتبي در آن است كه همة آنها مدلهاي پردازش اطلاعات و يا مدلهاي AIDA می­باشند. حروف کلمه ی  AIDA مخفف کلمات : آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام می­باشد.

در واقع در فرآيند تصميم­گيري، مصرف­كننده در ابتدا از وجود كالا يا خدماتي آگاهي حاصل ميكند، سپس با توجه به ويژگيهاي كالا و توانايي آن در ارضاء نياز مصرف­كننده نسبت به مصرف آن علاقمند شده و در قدم سوم با توجه به مزيتهاي عرضه­كننده نسبت به رقبا، از خريد آن كالا يا خدمات از عرضه­كننده خاصي تمايل پيدا كرده و در نهايت اقدام و تصميم نهايي انجام خواهد شد. در واقع بعد از شناخت، مصرف­كننده وقتي اقدام به خريد ميكند كه براي او مسلم شود كه اين محصول نسبت به محصولات مشابه در همان طبقه، تفاوتهايي دارد. (ناصحی فر, 1385)

با توجه به محوریت تحقیق که مشتریان حقوقی می­باشد تلاش­هایی در جهت شناسایی مدلهایی برای مصرف کنندگان حقوقی انجام گرفت  که به نتیجه­ی مناسبی نینجامید

دانلود پایان نامه