دانلود پایان نامه

 

ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی[1] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود.  ايجاد يك سازمان بهره ور و کارا بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت، دستیابی به اهداف، شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان، کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، میسر نخواهد شد. لرد کلوین[2] فیزیک‌دان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌گیری می‌گوید: “هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم، در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید” (نیون[3]، 2008).

عملکرد بالا عملکرد هدفی است که سازمان‌ها دنبال می­کنند. یک روش منطقی و علمی ارزیابی نه تنها به طور موثر می‌تواند عملکرد گذشته سازمان را ارزیابی کند، بلکه منجر به اتخاذ تصمیماتی به منظور بهبود و دستیابی به موقعیت مطلوب عملکرد در آینده نیز می­شود (جین، جینگ‌فنگ و جینان[4]، 2012).

به منظور درک صحیح هر پدیده لازم است آن پدیده تعریف شود تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد هم از این قاعده مستثنی نیست. در ادبیات و مبانی نظری تعاریف گوناگونی از اصطلاح ارزیابی عملکرد ارائه شده است.

اندازه­گیری عملکرد، پیشرفت انجام یک برنامه را در مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده، به صورت پیوسته و عملی نشان می­دهد. شاخص­های عملکرد نیز نوع یا سطح فعالیت­های انجام شده در برنامه و محصولات یا نتایج حاصله از برنامه را نشان می­دهد. این برنامه ممکن است شامل فعالیت­ها ، پروژه­ها، وظایف، ماموریت­ها و سیاست­هایی که یک هدف مشخص با یک مجموعه اهداف را دارند، باشد. به عبارت دیگر اندازه‌گیری عملکرد به عنوان فرایند کمی کردن اثربخشی و اثر بخشی یک فعایت می‌باشد(نیئلی، جئورجی و پلتز[5]، 2007).

ارزیابی عملکرد فرایندی است که امکان شناسایی مسائل سازمانی و انجام اقدامات مناسب را به سازمان‌ها می­دهد (کیونگ[6]، 2009). به عبارتی ارزیابی عملکرد بخش حیاتی در مدیریت فرایند محسوب می­شود. این روش اطلاعات ضروری جهت تصمیم­گیری را فراهم کرده و باعث کسب مزیت رقابتی برای انجام عملیات مستمر در سازمان می­شود(هسیئه و لین[7]، 2010).

ارزیابی عملکرد به عنوان یک موقعیت مهم در مدیریت شرکت­های مدرن به حساب­ می­آید. این که چه روشی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد، سوالی مهم در تئوری و عمل می‌باشد. ارزیابی عملکرد منجر به شناخت نقاظ قوت و ضعف و یاقتن موارد غیر منطقی و نامعقول می­شود( ژنگ و تان[8]، 2012). یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق مجموعه­ای از معیار­های عملکرد است که اطلاعات مفیدی را فراهم کرده و به مدیران در زمینه­ی مدیریت، کنترل، برنامه­ریزی و انجام فعالیت­های شرکت یاری می­رساند(استیون، اپلباوم و کییر[9]، 2008).

ارزیابی عملکرد یک فرایند بازنگری نظام­مند است که به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری می­رساند ( ژنگ و تان، 2012). در واقع ارزیابی عملکرد باعث بهبود در سیاست­های پاسخگویی و یکپارچگی اهداف افراد و سازمان‌ها می­شود( وو، لین و چانگ[10]، 2011). ارزیابی عملکرد به عنوان شرح نظام­مند از نقاط قوت و ضعف افراد یا گروه­ها تعربف می­شود(رفیعی و عباس‌آبادی، 2012).

ارزیابی عملکرد به منظور تعیین اثربخشی و وبهره­وری روش­هایی که به منظور دستیابی به اهداف به کار می­رود، تعریف می­شود. سیستم ارزیابی عملکرد نیز شاخص­هایی هستند که اثربخشی و بهره­وری فعالیت­ها در یک شرکت­ را مورد بررسی قرار می­دهند( کیزن، پک کانلی و کتل[11]، 2012). تعاریف ذکر شده نشان می­دهند که محققان بر اساس حوزه­ی مورد مطالعه خود تعاریف متفاوتی از ارزیابی عملکرد ارائه داده­اند.

 

[1] Synergy

[2] Lord Kelvin

[3] Niven

[4]  Xin, Jianfeng, & Xinan

[5]  Neely, Gegory, & Platts

[6]  Kueng

[7]  Hsieh & Lin

[8]  Zhang & Tan

[9]  Steven, Appelbaum, & Cyr

[10]  Wu, Lin, & Chang

[11] Kazan, Pekkanli, & Catal

دانلود پایان نامه