دانلود پایان نامه

 

– جایزه مالکوم بالدریج

در۲۰ آگوست ١٩۸۷، ريگان رييس جمهور ايالات متحده آمریکا قانون ملي ارتقاي کيفيت مالکوم بالدريج را امضا کرد. از معيارهاي تعالي عملکرد بالدريج به ويژه به عنوان ابزاري براي ارزيابي، اصلاح و ارتقاي عملکرد، بسيار استفاده مي‌شود. هدف اصلي برنامه ملي کيفيت بالدريج ايجاد رقابت در سطح ملي و ارتقاي کيفيت از اين طريق است. جایزه بالدریج می کوشد تا آگاهی از برتری عملکرد را همانند یک عامل فزاینده درکیفیت و ترویج دادن برداشتی صحیح از احتیاج های لازم برای تسهیل بخشیدن سیستم اطلاع رسانی در مورد تدابیر یک عملکرد موفقیت آمیز و منفعتی که از استفاده این تدابیر ناشی می شود را ترویج دهد( شرطان،1388).

2-4-1-1 معیارها

معیارهای طرح مالکوم بالدریج برای ارتقای عملکرد، اساس و پایه ای جهت خود ارزیابی سازمان ها، تعیین جوایز سازمانی و پاسخگویی مداوم به متقاضیان هستند. علاوه بر آن این معیارها سه نقش اساسی دیگر در تقویت رقابت پذیری ایالات متحده در سطح جهان ایفا می کند(شرطان،1388):

 • کمک به بهبود شیوه های عملکرد سازمانی و بالابردن توانایی های سازمان؛
 • تسهیل در دسترسی و استفاده کلیه سازمان های آمریکا از اطلاعات در زمینه بهترین شیوه عملکرد؛
 • به عنوان یک ابزار کاری جهت مدیریت عملکرد سازمان ها و همچنین جهت هدایت برنامه ریزی و

آموزش ها.

2-4-1-2- اهداف جایزه مالکوم بالدریج

جایزه مالکوم بالدریج با سه هدف اصلی اساسی زیر بوجود آمده است( شرطان،1388):

 • کمک به بهبود عملکرد و توانایی؛
 • استفاده از آن به عنوان ابزاری برای درک و مدیریت عملکرد، برنامه ریزی، آموزش و ارزشیابی؛
 • تسهیل انتقال و تبادل بهترین عملکرد بین سازمان های آمریکایی.

2-4-1-3- ارزش ها و مفاهیم جایزه مالکوم بالدریج

معیار جایزه بالدریج جهت برتری عملکرد بر یک سری ارزش ها و مفاهیم کلی پایه ریزی شده است. این ارزش ها و مفاهیم نتیجه اعتقادات تغییر ناپذیر و رفتارهایی است که در مؤسسات اجرایی پایه ریزی شده است. این مفاهیم پایه و اساس یکسان سازی نیازمندی های تجاری می باشند که در یک چارچوب زیربنایی برای عمل و عکس العمل خلق می شود. 11 ارزش جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج به شرح زیر است( شرطان، 1388):

 • رهبری آرمان گرا: که مربوط به توانایی ها و قابلیت های رهبران ارشد در تعیین جهت اصلی سازمان است؛
 • مشتری گرایی: قرار گرفتن کانون فعالیت ها بر توجه به نیازهای مشتریان و توانایی پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها.
 • یادگیری سازمانی و فردی: توانایی در سازماندهی به منظور بدست آوردن سهم مورد نظر و استفاده درست از اطلاعات در جهت بهبود؛
 • ارزش های کارکنان و شرکا: تعهد نسبت به کارکنان و شرکا به منظور استفاده حداکثر از فرصت ها جهت موفقیت در محیط کاری و مشارکت با مؤسسات؛
 • چابکی و انعطاف پذیری: تضمین انعطاف پذیری و توانایی انجام امور با سرعت زیاد؛
 • تمرکز بر آینده: تدبیر در امور و تشویق یک جهت گیری با دامنه ای وسیع؛
 • مدیریت نوآوری: توانایی در رشد و توسعه ابتکارات و تولیدات مؤثر و یا خدمات و فرآیندهای مؤثر؛
 • مدیریت واقع گرایانه: تکیه بر یافته ها و تجزیه و تحلیل های تصمیمات گرفته شده؛
 • مسئولیت اجتماعی و شهروندی: واکنش فعال و متعهدانه نسبت به احتیاجات و نگرش های جامع؛
 • توجه به نتایج و خلق ارزش ها: جهت گیری مدیریت به منظور تحقق مأموریت، راهنمای نتایجی است که برای دستیابی به اهداف و رسیدگی کردن به اداره امور و مورد توجه قرار دادن نیازهای سهامداران و بازار و خلق ارزش ها انجام می پذیرد.
 • نگرش و دیدگاه سیستمی: توانایی تشخیص بررسی عملکرد، درک چگونگی کارکرد و هم راستا نمودن فعالیت ها و توانایی ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-1-4- نقاط قوت و ضعف مدل بالدريج

نقاط قوت

 • رويكرد توسعه‌اي دارد.
 • تمركز بر بازار و مشتري دارد (رفيع زاده، 1384، 21).
 • ضرايب وزني مختلفي براي معيارها دارد.
 • تعداد كانونهاي توجه پايين است (مجيبي ميكلايي، 1385، 28).
 • پتانسيل ادغام اقدامات جاري در سازمان مثل سرمايه گذاري در منابع انساني، ايزو 9000 و ساير استانداردهاي كيفيت را دارد. پس الگو نبايد به عنوان يك اقدام تكميلي و الحاقي در نظر گرفته شود بلكه بيشتر به عنوان يك چهارچوب جامع است كه تمام فعاليتهاي جاري را با هم تلفيق مي كند.
 • توجه يكسان و مساوي به توانمندسازها و نتايج دارد، به اين معني كه «چراها» در سازمان بدون تعيين اثركلي آنها بر نتايج به اجرا در نمي آيند.
 • صرفاً در فرهنگ و فضاي سنجش عملكرد و بهبود مستمر قابل پياده كردن است، به طوري كه تمام تصميم گيري ها با مد نظر قراردادن كيفيت صورت مي گيرد.
 • اين الگو جزیيات و ساختار لازم براي ارزيابي و تضمين مهارتهاي صحيح رهبري براي اطمينان از كنترل ها شامل ارزش گذاشتن به كاركنان را ارایه مي كند.
 • اين الگو مستلزم اجراي سياست ها و استراتژي ها به جاي توافق درباره يك برنامه اجرايي است. برنامه اجرايي در راهنماي اطمينان از كنترل رايج است.
 • يك ساختار قوي براي ايجاد و ارزيابي همكاري هاي مؤثر و مديريت ريسك تمام منابع در دسترس، ارایه مي كند.
 • سازمان­ها را تشويق مي كند تأثير مديريت فرايند را بر نتايج سازماني نشان دهند. به علاوه، اين الگو، بهبود مستمر را به دستيابي به استانداردها ترجيح مي دهد كه بيشتر در رويكرد اطمينان از كنترل­ها مطرح است(مجله تدبير،1383، شماره 145).

نقاط ضعف

 • فرهنگ نتيجه­گرايي را ترويج مي دهد.
 • توجهي به فرهنگ سازي ندارد (مجيبي ميكلايي، 1385، 28).
 • جامعيت آن در مقايسه با مدل‌هايي كه بعداً ظهور كردند، كمتر است.
 • اجراي مدل زمان ‌بر است (رفيع زاده، 1384، 21)

2-4-1-5- معیارهای جایزه مالکوم بالدریج

معیارهای جایزه مالکوم بالدریج که به بهبود و توسعه سازمان منجر می گردد بر اساس 7 معیار زیر است (2005Salvatore , Falletta ,):

 • رهبری(120امتیاز): بررسی اینکه چگونه مدیران اجرایی، مؤسسات را هدایت می کنند و یا اینکه چگونه سازمانی مسئولیت ها و روش های مناسب خود را به جامعه و شهروندان نشان می دهد.
 • برنامه ریزی استراتژیک(85 امتیاز): بررسی اینکه چگونه اهداف مدیران و سازمان تنظیم می شود و یا اینکه چگونه راهنمای فعالیت ها طراحی می شود.
 • تمرکز بر بازار و مشتری(85 امتیاز): بررسی اینکه چگونه سازمان به الزامات مشتری و بازار توجه می کند.
 • اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها(90 امتیاز): بررسی مدیریت، استفاده مؤثر، تجزیه و تحلیل یافته ها و اطلاعات به منظور پشتیبانی از عملکرد سازمانی و سیستم مدیریتی عملکرد سازمان.
 • تمرکز بر منابع انسانی(85 امتیاز): بررسی این مطلب که چگونه سازمان کارکنان خود را در توسعه و رشد استعدادها، توانمند می سازد و این که چگونه کارکنان با اهداف سازمان هم راستا می شوند.
 • مدیریت فرآیند(85 امتیاز): بررسی جنبه های تولید و توزیع و چگونگی پشتیبانی از فرآیندهای طرح ریزی، مدیریت و بهبود.
 • نتایج کسب و کار(450 امتیاز): بررسی عملکرد سازمان و توسعه و پیشرفت آن در زمینه های کسب و کار که عبارت است از: رضایت مشتری، عملکرد، عملکرد مالی و بازار، منابع انسانی، عرضه کنندگان و عملکرد شرکا.

 

دانلود پایان نامه